Kungajaktmuseet Älgens Berg

Kungajaktmuseet Älgens Berg, beläget i Ekopark Halle-Hunneberg, är ett museum utöver det vanliga. Det är ett spännande upplevelsecentrum som berättar om livet på tvillingbergen Halle och Hunne, om bergens dramatiska geologi med hisnande rasbranter, om fängslande kulturhistoria, traditionell kungajakt, fantastisk natur och Vitteneguldets glänsande prakt. 

Sockenmagasinet

Sockenmagasinet är Västra Tunhem Hembygdsförenings utställningslokal för allmogeföremål som samlats under årens lopp. Där finns förstås bondens, slaktarens, smedens och snickarens redskap och allehanda kuriosaföremål från råttfällor till hembyggda cyklar.

Rotkonstmuseum

en unik samling skulpturer som naturen själv skapat och Birger Jansson med sitt enastående "seende" har format till konstverk. Under 40 år vandrade han på Hunneberg och samlade intressanta grenar och rötter, som han sedan "vände rätt" och monterade så att alla nu kan se figuren som han själv såg i den där vridna grenen eller rotbiten. Utställningen visar ca 250 av totalt 600 figurer. Nästan alla har Birger hittat på sina vandringar på Berget. De är naturskapelser men det är med sina ögon, med sin konstnärliga blick, som han har skapat konstverken.