Fiske
Halle- och Hunneberg erbjuder ett brett utbud av fiske. På Halleberg finns Hallsjön, som är ett put & take vatten. Servicen runt sjön utgörs bl a av en båt för rörelsehindrade, ett antal vindskydd, bryggor och handikappbrygga samt en handikapptoalett. På Hunneberg finns ytterligare tio sjöar som omfattas av Hunnebergs Fiskekort. Dessa sjöar erbjuder fiske främst efter abborre och gädda men även inplanterad regnbåge. Fiskekort finns att köpa hos på Kungajaktmuseet Älgens Berg.

Hunnebergs fiskekort

Kungajaktmuseet Älgens Berg har tagit över ansvaret för Hunnebergs olika fiskevatten. Det nya kortet finns att köpa i fyra olika alternativ: 

Årskort
Gäller i naturvatten under ett år från köptillfället 
Pris ​500 kr
Dygnskort
Gäller i naturvatten i 24 timmar från och med köptillfället
Pris 60 kr
Gruppkort för skolklass
Gäller i naturvatten i 24 timmar från och med köptillfället
Pris 60 kr
Igelsjön Put & Take 
Gäller endast Igelsjön i 24 timmar från och med köptillfället
Pris 150 kr

Alla kort finns tillgängliga på Kungajaktmuseet Älgens Berg och utvalda återförsäljare: 
Turistbyrån Vänersborg, Turistbyrån Trollhättan, Tappen i Vargön, Snäjk och digitalt via fiskekort.se 

På Fiskekort.se kan du köpa med din smartphone eller dator. Få fiskekortet som sms och mail inom några sekunder