Hunneberg.com - ett Leaderprojekt

Halle- och Hunneberg är idag ett av regionens mest välbesökta turist- och rekreationsområden. Bergen och dess omgivningar har att erbjuda ett varierande utbud av aktiviteter och sevärdheter.

Ett flertal föreningar, organisationer och företag är idag verksamma på och kring bergen.

Bakgrundsidé

Bakgrundsidén till projektet är att på ett lättillgängligt och tydligt vis, genom en och samma kommunikationskanal skapa en överskådlig, tydlig och väl sammanhållen bild av bergens unika värden, dess verksamma aktörer samt det totala publika produktutbudet. Detta skall bidra till ökad tillgänglighet och kännedom om destinationen och skapa goda förutsättningar för ytterligare utveckling av destinationen.

Webb-baserad marknadsportal

Enligt projektplanen planerades det att i projektform utveckla och genomföra en produktion av en webb-baserad marknadsportal - hunneberg.com - med avsikt att lättöverskådligt presentera

Halle- och Hunneberg, dess kultur, natur, geografi, flora och fauna. En slags förstasida - en introduktion och en plattform där det går att finna information om bergen och dess aktörer och sevärdheter samt locka till besök.

Genomförande

Projektet genomfördes under perioden: 2009-06-06 t.o.m. 2011-12-31 av intresseorganisationen - Bergsintressenter i Samverkan. De mervärden som skapats genom projektet är bland annat de möjligheter som öppnas upp inför framtiden. Nya projekt och nya produkter kommer att skapas under marknadsportalens paraply i samklang med pågående destinationsutveckling. Redan innan projektet avslutandes börjar diskussionerna kring möjliga uppföljningsprojekt.

Målgrupp & Resultat

Målgruppen är besökare som främst söker upplevelser och produkter inom natur- och kulturturism.
Resultatet blev en lättöverskådlig och trevlig webb-baserad marknadsportal. Innehållande allt vad som tänkas kan, avseende det publika utbud som bergen och dess aktörer har att erbjuda besökaren. 

 

– Vi har skapat en marknadsportal för destination Ekopark Halle- Hunneberg. Nu kan vi påbörja det spännande arbetet med att fylla den med ytterligare innehåll, förbättra och utveckla. Vi har startat upp ett arbete där vi inte ser något egentligt slut. Ett arbete som kommer att fortgå framåt och vidare säger Monica Alfsdotter, projektansvarig och VD för Kungajaktmuseet Älgens Berg.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.