Västra Tunhems kyrka
I södra delen av Västra Tunhems församling ligger den gamla församlingskyrkan med anor från 1100-talet. Den ligger vid foten av Hunneberg och är moderkyrka i pastoratet. Västra Tunhems församling har 6 250 invånare, av dessa bor cirka 5 400 i tätorten Vargön.

Från 1100-talet
Under 1100-talet uppfördes en rektangelformad kyrka av sten med rakslutet kor och ingång i söder. Långhusets södra mur ingår i den nuvarande kyrkans vägg mot söder. Systerkyrkorna i Malöga och Randhem (nuvarade Vargön) slopades och på 1400-talet skedde en utbyggnad av Tunhems kyrka vid den västra gaveln. En sakristia och vapenhus tillkom. Under 1500-talet hade kyrkan en kortvarig uppgift som superintendentkyrka för Värmland, Dalsland och en del av Västergötland. 1736-40 utvidgades kyrkan mot norr och öster. 1810 byggdes tornet.

Lennart Torstensson
Dopfunten stammar från 1200-talet. Predikstolen är skänkt av Lennart Torstenssons änka Beata de la Gardie 1654. Fältherrens föräldrar vilar i gravkor utanför kyrkans södra mur. Altartavlan tillverkades 1745 av J. P. Weber från Göteborg. 1754-55 målades kyrkan invändigt av Mäster Johan Vahlin från Skara. Senaste restaureringen genomfördes 1937 och 1990.

Världens äldsta ek
Sydost om Västra Tunhems kyrka ligger Västra Tunhems prästgård från 1720-talet. Den är en av Sveriges bäst bevarade prästgårdsmiljöer, där många av de gamla uthusen fortfarande finns kvar. Alldeles inärheten finns Västsveriges äldsta ek med mer än 800 årsringar.

Kontakt: 0521-26 58 50 eller vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem/