Västra Tunhems Hembygdsförening
I Västra Tunhem verkar hembygdsföreningen för att på olika sätt bevara bygdens kulturhistoriska värden. Föreningen är aktiv under hela året med ett fullspäckat kalendarium. Flera av våra aktiviteter är traditioner som förts vidare under lång tid, det vill säga firandet av Valborgsmässoafton, Nationaldagen, Midsommarafton och Sommarkvällar vid hembygdsgården.

Bergens kulturhistoria - en del av verksamheten
Västra Tunhems socken sträcker sig från Vänerns södra strand till söder om fågelsjön Hullsjön. I väster är vi grannar med Trollhättans och Vänersborgs tätorter. I öster går gränsen mitt över Halle- och Hunneberg där huvuddelen av de forna tjugosju torpen tillhör Västra Tunhems socken. Mycket av bergens kulturhistoria är därför "vår" och är en betydande del av verksamheten.


Rotkonstmuseum
En unik samling skulpturer som naturen själv skapat och Birger Jansson med sitt enastående "seende" har format till konstverk. Under 40 år vandrade han på Hunneberg och samlade intressanta grenar och rötter, som han sedan "vände rätt" och monterade så att alla nu kan se figuren som han själv såg i den där vridna grenen eller rotbiten. Utställningen visar ca 250 av totalt 600 figurer. Nästan alla har Birger hittat på sina vandringar på Berget. De är naturskapelser men det är med sina ögon, med sin konstnärliga blick, som han har skapat konstverken. 

Vandringsled och sevärdheter
Från vår Hembygdsgård utgår en lätt vandringsled, Tunhemsstigen, som täcker in mycket av sevärdheterna kring naturreservatet Tunhems Ekhagar. Lite högre upp på bergssluttningen finns Södra Randskogsstigen med vacker skogsmiljö, utsikt och rester av fornborgar. För grupper arrangerar vi guidningar bland Västra Tunhems sevärdheter. Vänligen kontakta oss för mer information.

Kontaktperson Stig Åke Andersson ordf, tel nr 070 7815106. nstiga@live.se

Vårt arbete på bergen
Västra Tunhems Hembygdsförening har under flera år varit verksamma på Halle- och Hunneberg. I vårt arbete på bergen har flera olika spännande projekt har genomförts i syfte till att bevara bygdens kulturhistoriska värden. Nedan kan du läsa mer om de olika projekt som vi har arbetar med.

 

Torpen på bergen - Tillsammans med Sveaskog informerar vi om bergtorpens historia med hjälp av tavlor på platsen. Mer finns också att läsa i vår skrift Torp och Stugor på Bergen.

 

Torpet Grinnsjö - På ängarna vid torpet Grinnsjö, som återställts av Naturskyddsföreningen, berättar vi på Grinnsjö Kulturstig om torpets kulturhistoria och det unika arbetet med att återskapa ängsmiljön.

 

Skvaltkvarnen - I bäcken vid Prästeklev (sydvästra uppfarten till Hunneberg) har vi uppfört en skvaltkvarn, Prästeskvaltan, en replik av de ca trettio forna bergskvarnarna. Den visas i drift efter bokning och i mån av vattentillgång.

 

Skogsjärnvägen - Med hjälp av Sveaskog och ideellt arbete har resterna av den gamla Skogsjärnvägen med sin linbana röjts fram. Tavlor vid terminalorådet norr om torpet Kvarnbacken berättar, liksom vår skrift Skogsjärnvägen på Hunneberg, om dess historia.

 

Tunhemsstigen - Från vår Hembygdsgård utgår en (lätt) vandringsled, Tunhemsstigen, som täcker in mycket av sevärdheterna kring naturreservatet Tunhems Ekhagar. Lite högre upp på bergsluttningen finns Södra Randskogsstigen med vacker skogsmiljö, utsikt och rester av fornborgar. Guidning kan fås för grupper efter bokning.