Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg

Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg är en regional organisation med ca 6300 medlemmar. Organisationen håller samman alla lokala kretsar i vårt område som består av norra delen av före detta Älvsborgs län. Vi hjälper kretsarna att samverka i viktiga naturvårdsfrågor och samlas i intressanta utflykter och kurser. Skogsfrågor är alltid aktuella för oss. Vi vill bevara gammelskog och se till att skogsavverkningar sker med naturvårdshänsyn. Länsförbundet och dess lokala kretsar i Trollhättan och Vänersborg är företrädda i arbetsgruppen Bergsintressenter i Samverkan, och deltar i samråd för skötseln av Halle- och Hunneberg. 

Naturskyddsföreningen Vänersborg

Naturskyddsföreningen Vänersborg bildades 1963 och har för närvarande drygt 800 medlemmar. Föreningens verksamhet innebär bland annat att skapa aktiviteter som bygger upp kunskap och engagemang för att vårda och skydda vår lokala miljö och natur.
 
Sedan 1992 arrenderar föreningen tillsammans med föreningarna i Trollhättan och Grästorp torpet Grinnsjötorp på Hunneberg. Där pågår ett omfattande arbete med att återställa det gamla ängslandskapet. Regelbundet anordnas aktiviteter vid torpet som lockar ett stort antal besökare. Första söndagen i juni firas Biologiska Mångfaldens Dag, i början av augusti är det Ängens Dag med slåttergille och det är Svampens Dag i början av september.
Andra aktiviteter som genomförs är Ugglekväll på Halleberg i mars, fladdermussafari, De Vilda Blommornas dag i juni, adventsvandring i december.
 

Trollhättans Naturskyddsförening

I Trollhättan har föreningen ca 1 100 medlemmar. Naturen kring vår stad bjuder på många vackra naturupplevelser. Vi har många åar, sjöar och dramatiska raviner. Här finns flera sällsynta växter såsom klockgentiana, skogsknipprot, skogsklocka, strutskinnlav och västlig knotterlav. 

Inom kommunen har vi fågelsjön Hullsjön och här ser man ofta skedand, vigg, brun kärrhök, enkelbeckasin och gulärla. Totalt observeras årligen omkring 200 olika fågelarter i och kring sjön. Naturskyddsföreningen är en organisation som bygger på frivilligt arbete. Vi arbetar för att vår närmiljö även i fortsättningen ska ha hög klass. Naturskyddsföreningen vill fungera som en inspirations- och glädjekälla för alla som har intresse för vår natur. Kom med oss ut på någon av våra aktiviteter. Alla är hjärtligt välkomna medlem eller ej, ung som gammal.

Grästorps Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen Grästorp startade sin verksamhet 1972 och har runt 220 medlemmar. Det är en liten krets som samarbetar med kommunerna Essunga, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Eftersom vi är en liten förening i Grästorp har vi utvecklat samarbetet med andra kommun-föreningar när gemensamma intressen och mål möts. Vi har en bred verksamhet och mycket är riktat till allmänheten, såsom svamputflykter, Fågelskådningens dag, Bergens dag, Fenologivandringar och De vilda blommornas dag. Givetvis har det under åren blivit en del ärenden som föranlett vårt agerande på ett eller annat sätt, eftersom vi agerar som Naturens förespråkare.

Kontakt

Norra Älvsborg

Barbara Sandell
Tel: 0528-70093
E-post

Hemsida

Kontakt

Vänersborg

Ann Olsson 
samordnare Grinnsjötorp verksamhetsgrupp
Tel: 070-340 92 28
E-post
Hemsida

Kontakt

Trollhättan
Thorulf Lundqvist
E-post
Hemsida

Kontakt

Grästorp
Leif Sjöberg
Tel: 0514-10958
Hemsida