Hunnebergs Naturskola
Tillsammans med naturskolan på Hunneberg ges elever möjligheten att komma ut i naturen och använda naturen som klassrum. Här får eleverna lära sig om naturen i naturen! Tillsammans med skolans naturpedagoger har skolelever möjlighet till naturupplevelser och fördjupade naturstudier. 
Naturskolan fungerar som ett komplement till ordinarie skola och erbjuder undervisande pedagoger. I undervisningen tar naturskolan tillvara på den naturliga miljön runt Bergagården.Programmen som vi erbjuder bygger på ekologi, hantverk och kulturhistoria.

Positiva upplevelser i naturen
Genom positiva upplevelser i naturen vill vi att eleverna får möjlighet att på egen hand undersöka och upptäcka. Vi vill ge eleverna förutsättningar att förstå ekologiska sammanhang och därmed inse varför det är viktigt att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Hunnebergs Naturskola anordnar inspirations och fortbildningsdagar för pedagoger och studenter. På detta sätt vill vi bidra till att sprida kunskap om utomhuspedagogik. Kontakta oss för mer information eller bokning!

Kontakt: 0521-22 37 70 eller info@hunnebergsnaturskola.se
Hemsida: www.hunnebergsnaturskola.se