Hunnebergskolarna

Välkommen till Hunneberg och kolmilan i Erdalen! 
Under större delen av året arbetar engagerade och kunniga kolarna i Erdalen flitigt med sin kolmila. Som besöksmål är kolmilan ett mycket uppskattat och populärt inslag bland Hunnebergs sevärdheter och som under kolningsperioden i september bjuder besökare på medryckande musik och traditionella kolbullar. 

Arbetet med kolmilan är dock ett mycket omfattande projekt för kolarna, vars arbete sträcker sig från slutet av januari fram till den sista försäljningen av kol under julmarknaden på Bergagården i november månad. För aktuell information om aktiviteter och evenemang, se kalendarium.

Kontakt:  Maj-Louise Karlsson, kol-bullen@hotmail.com

Att bygga en mila

Först och främst behövs ved torr ved, detta innebär att kolarna ger sig ut tidigt på året, runt månadsskiftet i januari - februari, för att hugga ved till årets mila. Veden randbarkas för att fukten ska komma ut och sedan får den ligga på tork under våren och sommaren.

Uppförandet av milan sker i början av hösten. Milan byggs runt en kraftig påle en så kallad bordstake eller kungen, som grävs ner mitt i en kolbotten.   

På kungen spikas reglar som bildar en ram för det som kommer att bli en så kallad tändtrumma. Därefter lutas den torra veden mot tändtrumman och kungen för att sedan täckas över med granris. Sist av allt täcker man hela milan med ”stybb”, gamla icke brännbara kolrester.   

Klicka på bilden för att se konstruktionen.   

Bli medlem

Vill du bli medlem
föreningen
Hunneberg-
skolarna?

Bli en kolare och hjälp till att samla virke samt bygga och vakta milan? Eller vill du kanske vara en del i köksgänget och lära dig laga kolbullar och organisera inköp?

Hör av dig i så fall av dig till:
Bert telnr: 0520 44 17 54 om du är intresserad av att bli en kolare eller
maila till kol-bullen@hotmail.com

Tändningen av milan

På grund av pandemin har vi beslutat att ställa in tändningen av kolmilan för allmänheten 2020.
 
Mvh
 
Maj-Louise Karlsson 
Ordförande Hunnebergskolarna