Hallebergs och Hunnebergs jaktklubbar

Jakträtten på Halle- och Hunneberg tillhör hovet. Sveaskog som markägare har i uppdrag att förvalta jakten och viltstammarna och tar i sin tur hjälp av de två lokala jaktklubbarna. Vår uppgift i klubbarna är att se till att de avskjutningsmålsättningar man har med viltstammarna uppnås, att hjälpa till med förberedelser och genomförande av hovets- och Sveaskogs jakter, samt utföra inventeringar för att hålla koll på viltets utveckling.

Halleberg jaktklubb har 12 medlemmar och Hunneberg jaktklubb har 25. Jakt kan ske både under vardagar och helger. Ibland bedrivs jakten som smyg/vaktjakt, ibland med hjälp av hundar. Klubbarna har god kännedom och erfarenhet av att samsas med alla andra aktörer och besökare på bergen. På de mest besökta delarna av berget försöker vi jaga tidigt på morgonen, för att senare på dagen försöka vara på områden som inte är lika mycket besökta. Säkerheten för bergets besökare är något vi hela tiden tänker på och ingen ska behöva tveka på att vistas på berget för att jakt kan pågå. Med ömsesidig hänsyn och respekt kan vi alla njuta av tillvaron på Halle- och Hunneberg.

Viltstammarna på bergen är idag mångfacetterad, med viltslag som älg, kronvilt, rådjur, vildsvin, rödräv, skogs- och fälthare, bäver m fl. De olika viltarterna är beroende av den föda och skydd som finns på bergen och konkurrens kan uppstå inom viltarterna och mellan arterna. Allt för stora viltstammar leder till att resurserna blir begränsade och viltet mår sämre. Det är därför så viktigt att försöka hålla viltstammarna på en lämplig nivå utifrån bergens förutsättningar.

Jakttider:
Från 1:a augusti får hund användas för jakt på vildsvin och grävling. 16:e augusti börjar smyg-/vaktjakt på råbock, samt på kronkalv och kronhind. Älghundsträning får påbörjas 21 augusti och jakt kan pågå till sista februari.  1:a oktober till 31:a januari får hund användas vid rådjurs- och kronviltsjakt. Vildsvin är lovlig året runt, dock är vuxna fredade en period på våren. Under vår och försommar bedrivs vildsvinsjakten som vaktjakt.

Kontakt

För Halleberg jaktklubb
Per Forsman, bollungen@hotmail.com
 070-6091047

För Hunneberg jaktklubb
Stefan Lindell, stefan.lindell@moelven.se  
Tel: 070-2904507

När dessa skyltar är uppsatta
så pågår jakt i detta område. Det är  inget hiner för att vistas i skogen men var uppmärksam.