Aktörer

Med hjälp av entusiaster och drivande krafter finns det idag en omfattande kunskapsbank om bergen. Verksamheter på berget fokuserar idag på att bevara och vårda djur- och växtliv,

skapa förutsättningar för rekreation och friluftsliv, samt tillgängliggöra information om bergens historia. Bergens unika egenskaper samt det stora publika intresset har bland annat medverkat
till etablerandet av en Ekopark Halle- och Hunneberg.

Följ Hunnebergs facebooksida för aktuell information om berget. 
 

Hunneberg.com
är ett samverkansprojekt mellan olika organisationer och administreras av Kungajaktmuseet Älgens Berg.

Informationscentrum
Kungajaktmuseet Älgens Berg
Bergagården, Hunneberg 121
468 31 Vargön

Kontakt
Tel: 0521-27 00 40
museet@algensberg.com
www.algensberg.com