Uggledalen

Uggledalen - dalen där ugglor häckar. Med tanke på den gynnsamma jordmånen och nära ner till bygd, bör Uggledalen höra till de äldsta torpen, brutet i förkristen tid.

En unik bokberså

I historisk tid är det känt som fördelshemman till Västgöta-Dals regemente, kronjägarboställe och under kort tid skogsjordbruk. Den förvuxna bokbersån, planterad av kronojägare Österblom, är unik. I dalen sydväst om huset rinner Bränneribäcken som höll brännvinsbränneriet på Lindås nedanför berget med kylvatten. Som förbindelse med bygden använde man Björkås trappor. I norra delen av inägorna hade man även Lindås klev. Båda för svåra för transporter.

 

Position: Lat. N 58 22 22.9 Long. E 12 25 09.5

 

Text: Torp och Stugor på Bergen