Trohult

Namnet Trohult torde vara en förvrängning av det gamla hedniska namnet Tors hult.

En gång vid Eldmörjans strand

Torpet låg vackert beläget med de öppna inägorna ner mot Eldmörjans strand före sjöns sänkning 1856. Prosten Lars Andreae sades ha nybrutit torpet varför det år 1662, jämlikt kungabrev 1583, för "evärderlig" tid tilldömdes hans son Anders Grotte, kyrkoherde i Tunhem 1642-1664.

 

Trohult var fördelshemman till Västgöta kavalleri 1700 till 1750. Från 1840 till 1909 var det löneboställe till Bergagårdens jägmästarboställe. Det blev därefter skogsjordbruk fram till 1945, då siste brukaren Gustaf Olsson slutade. Inägorna brukades som bete under Grålagg fram till 1953. Idag sköts torpet med slåtter och bete.

 

Position: Lat. N 58 20 30.1 Long. E 12 28 53.7

 

Text: Torp och Stugor på Bergen