Torpet Snipan

Det berättas att torpet Snipan odlades upp av Andreas från Malöga by, som flydde till Halle-snipen 1718, när han skulle skrivas ut till Karl XII:s andra fälttåg mot Norge. Här bröt han mark och timrade sin stuga med öppen spis av flata stenar. När kriget var över kom hans käresta till torpet, där de blev de första nybyggarna.

Hallesnipens enda torp

I den branta steniga backen från Ovandalen upp till platån och Predikstolen går en knappt synlig stig till höger. Den går upp till Hallesnipens enda torp, Snipan, karaktäristiskt för den urtida bosättningen.

 

Huset låg på hällan, där det inte tog mark från åker och bete. Det låg högt med branten framför och sikt mot ovälkomna besökare. Den kanske viktigaste faktorn, frostrisken, kan knappast ha varit mindre här. Men läget medförde att man fick ge avkall på närheten till vatten. Det var nära hundra meter ner till bäcken i Ovandalen.

 

Under yviga nyponbuskar ligger kullen med spisröset och framför finns två rader med som en fägata. I sluttningen ner mot stigen till Predikstolen ligger en vacker källarruin. Stensrängar och röjningsrösen vittnar om odlarmöda. Hela torpet var bara tio hektar och de små åkerlapparna var tillsammans mindre än en halv hektar.

 

Position: Lat. N 58 23 52.8 Long. E 12 27 32.4

 

Text: Torp och Stugor på Bergen