Toltorp

Toltorp är ett av de äldsta jordbruken på bergen. Redan på 1500-talet var troligen torpet boställe för tillsyningsmän och skogvaktare. Torpet omnäms i jordboken 1637 och inlöstes till Kronan 1836.

Ett tragiskt öde

Toltorp har alltid varit i bergsförvaltningens ägo. Det var kronojägarboställe 1836-1921 och blev sedan skogsjordbruk till 1953. Siste brukare var Alfred Andersson. Bland kronojägarna kan nämnas Lars Selvén, senare delen av 1800-talet. Han fick i uppdrag att fånga och föda upp sex älgkalvar att överlämnas som gåva från Oscar II till kjesaren Frans Josef I av Österrike. Denne skall som gäst under en kungajakt, ha besökt torpet för att besiktiga gåvan och därvid överlämnat en guldklocka.

 

Ett tragiskt öde är förbundet med bostället. Kronojägaren Ander Mörk mördades den 16 maj 1848 på Lagge Mosse, då han i tjänsten var ute på jaktbevakning. Mördaren/tjuvskytten fälldes trots överväldigande bevis, endast enligt s k halvt bevis, till fyra år på Långholmen.

 

Torpet och angränsande ekbackar är naturreservat. Dammen är ett grävt viltvatten som anlades i början av 1960-talet. Här finner man bland annat vattensalamandrar och grodor. Floran är bland den rikaste på torpen med bl a Jungfru Maria nycklar, nattviol, slåtterbubbe och låsbräken. Johannesörten är en karaktärsväxt på torpet.

 

Position: Lat. N 58 21 28.4 Long. E 12 29 20.9

 

Text: Stigfinnaren