Grinnsjö

Grinnsjö torde vara en av de äldsta bosättningarna på bergen, med sina lämningar från förkristen tid. Torpet omnämns i jordeboken 1640.

En rik historia

Det har brutits och odlats upp av fria nybyggare, men ansågs dock vara Kronans egendom, när det 1650 såldes till fältmarskalk Gustaf Horn. Redan 1685 tog Karl XI tillbaka det i reduktionen och 1700-1750 var det fördelshemman för Majorens stab vid Västgöta-Dals regemente. 1831 löstes det in som löneboställe för kronjägaren på Fagerhult. 1926 Grinnsjö omfattade 9,3 ha.

 

Idag arrenderas Torpet av Naturskyddsföreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Vid torpet Grinnsjö har Naturskyddsföreningen sedan 1992 arbetat med att återställa det, sedan förra seklets början, igenväxande odlingslandskapet. Med nära trehundra arter i ängen ger det en för bergen ovanligt praktfull upplevelse. På Näset mellan Bergsjön och Grinnsjön har en fornodling av hackerörstyp återfunnits, med kanske förkristet ursprung. Längs med en kilometer lång kulturstig berättas det om torpets och ängens historia.

 

Position: Lat. N 58 18 31.7 Long. E 12 26 34.3

 

Text: Torp och Stugor på Bergen och Stigfinnaren