Grålagg

Torpet Grålagg hette tidigare Gråland, hänsyftande på torpets sura, frostbenägna jordar. Namnbytet till Grålagg kommer av närheten till en tydligt markerad lagg (lagg - kant - här mossens våta kantzon) i den närliggande Laggemossen. Grålagg omnämns i jordeboken redan 1640.

Ett av de äldsta bosättningarna

Torpet kan vara ett av de äldsta bosättningarna på bergen. På ett par berghällar intill huset finns skålgropar (älvkvarnar). Det är grunda, i berget utmejslade, gropar som troligen användes vid fruktbarhetsriter under bronsåldern. Siste brukare av torpet var Carl Oskar Rapp som brukade torpet från 1928 fram till dess att jordbruket lades ned 1953.

 

Tidigare fanns ett hus för två familjer, men med ett gemensamt kök. Det nuvarande huset uppfördes 1908 och är idag numera fritidsbostad.

Nedanför torpet finns idag ett viltvatten, tillkommit genom uppdämning, där djuren kan släcka törsten och änder kan häcka på de små öarna i viltvattnet.

Grålaggs gamla ängsmarker hålls idag öppna genom naturbete och slåtter.

 

Position: Lat. N 58 20 55.2 Long. E 12 28 23.1

 

Text: Torp och Stugor på Bergen, Strövtåg.