Ekelund

Ekelund är känt från jordeboken 1640. Västgöta Kavalleri fick det som fördelshemman - löneförmån år 1700. Det kom i Kronanas ägo 1830 och var kronojägarboställe till 1919 och därefter skogsjordbruk till 1956, då husen revs. Inägorna var 1926 12 ha, varav 3,5 ha åker.Ekelunds ägor gick före sjösänkningen 1856 ner till stranden av Stor-Eldmörjan.

 

Under Oscar II:s tid var torpet lunchplats vid jakterna på Hunneberg. Nära vägskälet vittnar en minnessten från 1896 om en kunglig jaktlunch.

Idag hålls torplandskapet öppet genom slåtter och bete.

En sägen

Olaus i Långedalen berättar att han varje vår ser Sjörået hur hon ligger där skinande vit och snurrar omkring på vattet. Men folket runt sjön blev snart varse, att det var ett grinigt fruntimmer som slagit sig ner i sjön. En dag, när torparen på Ekelund var ute och rodde drag, fick han erfara hur det var att störa Sjörået. Hon hängde sig i bakstammen på ekan och höll fast. Torparen rodde så svetten lackade tills hon slutligen släppte taget, varvid ekan fick en sådan fart, att den for upp på land, ända uppe vid laduväggen. Det behövdes fyra man för att få den i sjön igen.

 

Position: Lat. N 58 20 03.7 Long. E 12 27 17.2

 

Text: Torp och Stugor på Bergen och Stigfinnaren