Bergens platåer

De båda platåbergen Halle- och Hunneberg vid Vänerns sydspets är ett av länets populäraste utflyktsmål. Bergen är uppbyggda av en serie olika bergarter som ligger på varandra som bottnarna i en tårta. Underst ligger en platta av gnejs, ovanpå ett lager av sandsten och därefter ett lager alunskiffer. Överst finns en tjock hätta av hård och svart diabas. Denna har skyddat de undre mjuka bergarterna från att vittra bort. Det är diabasen som bildar de karaktäristiska branter som bergen vänder mot den omgivande slätten och sjön.

Älgar och andra djur

Bergen är kanske mest kända för sina älgar. De goda möjligheterna att få se älg på nära håll lockar alltjämt stora skaror av besökare, även om älgstammen numera är lika gles som på andra håll.
Fågelfaunan på bergen är rik. Utefter branterna kan man se pilgrimsfalken eller fiskgjusen passera. Andra intressanta arter är berguv, nötkråka och spillkråka. Däggdjursfaunan består av älg, rådjur, kronhjort, räv, mård, grävling med flera.

Leder med utsikt

Bergen är mycket lättillgängliga med åtskilliga vägar och stigar. Många leder till någon utsiktsplats, ofta med hänförande utsikt, som Hallesnipen eller Flo Klev. Vattenfallen vid Eldmörjans utlopp är imponerande, speciellt under vår och höst. Kungajaktmuseet Älgens Berg är också en stor sevärdhet. Sportfisket är populärt och flera sjöar är upplåtna till allmänheten.