Kronhjort

Cervus elaphus

Kronhjorten är vårt största hjortdjur näst efter älgen. Den har höga ben, långsmal kropp och en lång, slank hals. Hjortarna (handjuren) har stora greniga hornkronor.

Kännetecken

Vuxna hjort har en mankhöjd på 120-150 cm. Storvuxna hjortar kan väga 250 kg medan hindarna ligger på ca 130 kg (levandevikter). Sommarpälsen är kort och övervägande rödbrun på kronviltet, med en ljust gulbeige "spegel". Vinterpälsen är längre och mer mörkt gråbrun. Hjorten ger generellt ett mörkare intryck är hinden. Den har vintertid en lång, raggig, manliknande päls i mörkare ton och en mörk lockig pannlugg samt en helt svart buk.

 

Under brunsten ger de sig till känna genom att bröla med ett dovt, råmande läte. Kalven är rödbrun med vita fläckar fram till ca två månaders ålder.

Hjortens horn fälls från slutet av februari till början av mars. Nya horn anläggs under våren-sommaren och fejas i juli. Storlek och taggantal ökar successivt med hjortens ålder. Taggarna utvecklas fram till 6 års ålder, därefter blir hornuppsättningarna grövre – som grövst är de på 10-14 år gamla hjortar. I Sverige ser man sällan hjortar med större hornkronor än totalt 14 taggar.