Kanadagås

Branta canadensis

Kanadagåsen finns i hela Sverige utom i Fjällen. Grunden för de svenska kanadagässen är utplanteringar på 1930-talet. Kanadagåsen är Sveriges största gås (vingbredd 160-185 cm, vikt upp till 4,5 kg)

Kännetecken

Den troligaste förväxlingsrisken är vitkindad gås. Den vitkindade gåsen är dock betydligt mindre (vingbredd 130-155 cm), har betydligt kortare hals (kanadagåsen svanlikt lång hals), har silvergrå inte brun rygg och ett helt annat läte (ett skällande pack, pack).

 

Den vita kindfläcken kan variera i storlek hos bägge arterna och det är inte helt ovanligt med helt vit kind hos kanadagäss. Kanadagåsen är också känd för att bilda hybrider (mellanartskorsningar) med de flesta andra gåsarter även om detta är ett ovanligt fenomen. Den vanligaste korsningen är med grågås men hybrider finns också rapporterade med snö-, strip-, vitkindad-, säd-, bläs- och fjällgås. Dessa hybrider blir något av ett mellanting av de olika arterna och kan se mycket märkliga ut.