Djur

Halle- och Hunneberg är mest känt för sina älgar, men här finns även andra nog så intressanta djurarter. För naturälskaren är mötet med mården ute på bergkanten, skymten av en jagande pilgrimsfalk eller en avverkande
bäver i en strandkant de verkliga höjdpunkterna.