V. Tunhems Hembygdsförening

I Västra Tunhem verkar hembygdsföreningen för att på olika sätt bevara bygdens kulturhistoriska värden. Föreningen är aktiv under hela året med ett fullspäckat kalendarium. Flera av våra aktiviteter är traditioner som förts vidare under lång tid, det vill säga firandet av Valborgsmässoafton,

Nationaldagen, Midsommarafton och Sommarkvällar vid hembygdsgården. 

Bergens kulturhistoria - en del av verksamheten

Västra Tunhems socken sträcker sig från Vänerns södra strand till söder om fågelsjön Hullsjön. I väster är vi grannar med Trollhättans och Vänersborgs tätorter. I öster går gränsen mitt över Halle- och Hunneberg där huvuddelen av de forna tjugosju torpen tillhör Västra Tunhems socken. Mycket av bergens kulturhistoria är därför "vår" och är en betydande del av verksamheten.

Vandringsled och sevärdheter

Från vår Hembygdsgård utgår en lätt vandringsled, Tunhemsstigen, som täcker in mycket av sevärdheterna kring naturreservatet Tunhems Ekhagar. Lite högre upp på bergssluttningen finns Södra Randskogsstigen med vacker skogsmiljö, utsikt och rester av fornborgar. För grupper arrangerar vi guidningar bland Västra Tunhems sevärdheter. Vänligen kontakta oss för mer information.

Vårt arbete på bergen

Västra Tunhems Hembygdsförening har under flera år varit verksamma på Halle- och Hunneberg. I vårt arbete på bergen har flera olika spännande projekt har genomförts i syfte till att bevara bygdens kulturhistoriska värden. Nedan kan du läsa mer om de olika projekt som vi har arbetar med.

 

Torpen på bergen - Tillsammans med Sveaskog informerar vi om bergtorpens historia med hjälp av tavlor på platsen. Mer finns också att läsa i vår skrift Torp och Stugor på Bergen.

 

Torpet Grinnsjö - På ängarna vid torpet Grinnsjö, som återställts av Naturskyddsföreningen, berättar vi på Grinnsjö Kulturstig om torpets kulturhistoria och det unika arbetet med att återskapa ängsmiljön.

 

Skvaltkvarnen - I bäcken vid Prästeklev (sydvästra uppfarten till Hunneberg) har vi uppfört en skvaltkvarn, Prästeskvaltan, en replik av de ca trettio forna bergskvarnarna. Den visas i drift efter bokning och i mån av vattentillgång.

 

Skogsjärnvägen - Med hjälp av Sveaskog och ideellt arbete har resterna av den gamla Skogsjärnvägen med sin linbana röjts fram. Tavlor vid terminalorådet norr om torpet Kvarnbacken berättar, liksom vår skrift Skogsjärnvägen på Hunneberg, om dess historia.

 

Tunhemsstigen - Från vår Hembygdsgård utgår en (lätt) vandringsled, Tunhemsstigen, som täcker in mycket av sevärdheterna kring naturreservatet Tunhems Ekhagar. Lite högre upp på bergsluttningen finns Södra Randskogsstigen med vacker skogsmiljö, utsikt och rester av fornborgar. Guidning kan fås för grupper efter bokning.

Västra Tunhems Hembygdsförening

Kontakt
Tel: 0520-42 10 67
Tel: 0521-22 31 05

Hemsida