Stiftelsen Bergagården

Välkommen till Stiftelsen Bergagården! Vi ansvarar för skötseln av området Bergagården och ser till att det skapas förutsättningar för allmänheten att uppleva naturen i området. Stiftelsen Bergagården arrenderar idag ett cirka 30 ha stort område kring Bergagården för att erbjuda människor i alla åldrar, med olika behov och förutsättningar, möjligheter att ta en promenad, motionera, fika, grilla och dessutom få information om vad som finns att uppleva i naturen på Halle- och Hunneberg.

Nu & då

Stiftelsen består idag av Vänersborgs, Trollhättans och Grästorps kommuner samt Sveaskog och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Stiftelsen Bergagården har sedan år 1982 haft ansvar för skötsel av området och successivt förändrat Bergagården till vad det är idag. Stiftelsen
anställde för första gången personal år 1989 för att starta Hunnebergs Naturskola. Stiftelsen tog även initiativ till, och byggde Kungajaktmuseet Älgens Berg, som invigdes 2001 och idag drivs av Vänersborgs kommun.

Hunnebergs Naturskola

Tillsammans med naturskolan på Hunneberg ges elever möjligheten att komma ut i naturen och använda naturen som klassrum. Här får eleverna lära sig om naturen i naturen! Tillsammans med skolans naturpedagoger har skolelever möjlighet till naturupplevelser och fördjupade naturstudier. 

Naturskolan fungerar som ett komplement till ordinarie skola och erbjuder undervisande pedagoger. I undervisningen tar naturskolan tillvara på den naturliga miljön runt Bergagården.Programmen som vi erbjuder bygger på ekologi, hantverk och kulturhistoria. 

Positiva upplevelser i naturen

Genom positiva upplevelser i naturen vill vi att eleverna får möjlighet att på egen hand undersöka och upptäcka. Vi vill ge eleverna förutsättningar att förstå ekologiska sammanhang och därmed inse varför det är viktigt att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Hunnebergs Naturskola anordnar inspirations och fortbildningsdagar för pedagoger och studenter. På detta sätt vill vi bidra till att sprida kunskap om utomhuspedagogik.

 

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information eller bokning!

Kontakt

Tel: 0521-22 37 70
E-post
Hemsida